Hakkiya Hegaleri

hakkiya hegaleri bandhavage noDaka manasothe nanavage |p|

sathrajithana magaLethidha unmatha naraka noLu thakadhidha

mathe keDahidha avanangava sathigithanu tha alingana va |1|

hadhinaru savira nariyara seremudhadhindha biDisi manohara

adhithiya kunDaLa ghaLisidha hara vidhisura nruparanu salahidha veera |2|

narakachathurdhashi parvadha dhina harushadhi prakata dhanu dheva

sharaNagathajana vathsala ranga parama bhagavathara parihara |3|

hogaLi krushnaiyana mahimeya mukthi nagaradha arasana keerthiya

jagadheesha prasanvenkatesha nu bhaktha ragahari ravikoti prakashanu |4|

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.