Hare Vittala

hare vittala panDuranga paripalaya kamsare (p)

karakamaladhvaya katiya mele itta

parama purusha shoure murare (p)

jalaja bhavadhi sura sannutha padha jalaja nabha nadha

kalusha dhoora karuNakara ranga sulalitha mahima hare murare |1|

punDalika varadhatha mukundha kunDala shayana hare

anDajavahana aprakrutha kaya kunDaladhara hare murare |2|

dhitta thanadhi hari bhakthanu kotta ittige male nintha dheva

shrushti goDeya shri vijayavittalana dhushta kulanthakane shri krishna |3|

  Share:

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.