Narayana Nenene

Narayana Nanene

Naaraayanana nene manave naaraayanana nene (pa)

Naaraayanana mannisu varnisu aaraadhanegala maaduta paaduta

Neeraajanadinda archisu mecchisu paaraayana priyana

Veda paarayana priyana (a.pa)

Avana shravana manana nidhidhyaasana

Aa vishnuvina bhakti mahaa prasaadangalu

Kaivalyapadakikkidu nicchanike endu bhaavaj naru pelvaru

deva bhaavaj naru pelvaru

Jeevana javana baadhegalannutappisi

Paavana vaikunTa puradolagendendu,

Aavaasava maadi  sukhisa bekaadare

Sevisu vaishnavara nee sevisu vaishnavara

Dwaaraavatiya gopi chandanadinda shreeramanana vara

Naamava nened Eradaaru oordhwa pundrangala dharisendendu

Veera vaishnava guruva nee veera vaishnava guruva

Seri santapta sudarushana shankhava

Dhaaranavanu bhujayugadolu maadi

Muraariya mantragalavarindale keli

Orante japisutiru nee Orante japisutiru

Hari nirmaalyava shiradi dharisutiru

Hari naivedyava bhunjisutiru nitya

IruLu Hagalu hari smaraneya bidadiru

Durulara koodadiru nee durulara koodadiru

Hari para teeratha nemava bidadiru

Hari para devate yandaroputhaliru

Guru mukhadinda sachaastra puraanava

Nirutadi kelutiru nee nirutadi kelutiru

Siridevi yaavani garasiyu sura

Guru virinchiparu avana kumaararu

Uragaadhipagaavana mancha vihage- shwaranaavana Vaahana

Purahara naavanunguta neera potta

Nirjara pati aavana charana sevakanaada

Surarolagaa hayavadanaginnaaru

Sariyendusuruvenayya sari yarendu surivenayya manave …. NarayaNa ….

 

 

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.