Sri Ranga Stotram

Sri Ranga Stotram 

padmaadhiraaje garuDaadhiraaje 

viri~ncharaaje suraraajaraaje . 

trailokyaraaje.akhilaraajaraaje 

shriira~Ngaraaje ramataaM mano me .. 1.. 

niilaabjavarNe bhujapuurNakarNe 

karNaantanetre kamalaakalatre . 

shriimallara~Nge jitamallara~Nge 

shriira~Ngara~Nge ramataaM mano me .. 2.. 

lakShmiinivaase jagataaM nivaase 

hRRitpadmavaase ravibimbavaase . 

kShiiraabdhivaase phaNibhogavaase 

shriira~Ngavaase ramataaM mano me .. 3.. 

kuberaliile jagadekaliile 

mandaaramaalaa~Nkitachaaruphaale . 

daityaantakaale.akhilalokamaule 

shriira~Ngaliile ramataaM mano me .. 4.. 

amoghanidre jagadekanidre 

videhanidre cha samudranidre . 

shriiyoganidre sukhayoganidre 

shriira~Nganidre ramataaM mano me .. 5.. 

aanandaruupe nijabodharuupe 

brahmasvaruupe kShitimuurtiruupe . 

vichitraruupe ramaNiiyaruupe 

shriira~Ngaruupe ramataaM mano me .. 6.. 

bhaktaakRRitaarthe murara padmaadhiraaje garuDaadhiraaje 

viri~ncharaaje suraraajaraaje . 

trailokyaraaje.akhilaraajaraaje 

shriira~Ngaraaje ramataaM mano me .. 1.. 

niilaabjavarNe bhujapuurNakarNe 

karNaantanetre kamalaakalatre . 

shriimallara~Nge jitamallara~Nge 

shriira~Ngara~Nge ramataaM mano me .. 2.. 

lakShmiinivaase jagataaM nivaase 

hRRitpadmavaase ravibimbavaase . 

kShiiraabdhivaase phaNibhogavaase 

shriira~Ngavaase ramataaM mano me .. 3.. 

kuberaliile jagadekaliile 

mandaaramaalaa~Nkitachaaruphaale . 

daityaantakaale.akhilalokamaule 

shriira~Ngaliile ramataaM mano me .. 4.. 

amoghanidre jagadekanidre 

videhanidre cha samudranidre . 

shriiyoganidre sukhayoganidre 

shriira~Nganidre ramataaM mano me .. 5.. 

aanandaruupe nijabodharuupe 

brahmasvaruupe kShitimuurtiruupe . 

vichitraruupe ramaNiiyaruupe 

shriira~Ngaruupe ramataaM mano me .. 6.. 

bhaktaakRRitaarthe muraraavaNaarthe 

bhaktasamarthe jagadekakiirte . 

anekamuurte ramaNiiyamuurte 

shriira~Ngamuurte ramataaM mano me .. 7.. 

ka.nsapramaathe narakapramaathe 

duShTapramaathe jagataaM nidaane . 

anaathanaathe jagadekanaathe 

shriira~Nganaathe ramataaM mano me .. 8.. 

suchitrashaayii jagadekashaayii 

nandaa~Nkashaayii kamalaa~Nkashaayii . 

ambhodhishaayii vaTapatrashaayii 

shriira~Ngashaayii ramataaM mano me .. 9.. 

sakaladuritahaarii bhuumibhaaraapahaarii 

dashamukhakulahaarii daityadarpaapahaarii . 

sulalitakRRitachaarii paarijaataapahaarii 

tribhuvanabhayahaarii priiyataaM shriimuraariH .. 10.. 

ra~NgastotramidaM puNyaM praataHkaale paThennaraH . 

koTijanmaarjitaM paapaM smaraNena vinashyati .. 

iti shriira~Ngastotram .. 

  Share:

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.