ವೇಂಕಟ ರಮಣನೆ ಬಾರೋ

ರಾಗ: ಧೀರ ಶಂಕರಾಭರಣಂ (Shankarabharanam)
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

ವೇಂಕಟ ರಮಣನೆ ಬಾರೋ ಶೇಷಾಚಲ ವಾಸನೆ ಬಾರೋ ||ಪ||
ಪಂಕಜನಾಭ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಶಂಕರ ಮಿತ್ರನೆ ಬಾರೋ ||ಅ.ಪ|

ಮುದ್ದು ಮುಖದ ಮಗುವೆ ನಿನಗೆ ಮುದ್ದು ಕೊಡುವೆನು ಬಾರೋ
ನಿರ್ದಯವೇಕೋ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನು ಬಾರೋ || ೧ ||

ಮಂದರ ಗಿರಿಯನೆತ್ತಿದಾನಂದ ಮೂರುತಿಯೇ ಬಾರೋ
ನಂದನಕಂದ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಇಂದಿರೆಯರಸನೆ ಬಾರೋ || ೨ ||

ಕಾಮನಯ್ಯ ಕರುಣಾಳೋ ಶ್ಯಾಮಲ ವರ್ಣನೆ ಬಾರೋ
ಕೋಮಲಾಂಗ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಯನೆ ಬಾರೋ || ೩ ||

 

vEnkaTaramaNane bArO shESAcala vAsane bArO ||p||
pankaja nAbha parama pavitra shankara mitrane bArO ||a.p||
caraNam 1
muddu mukhada maguva ninage muddu koDuvenu bArO
nirdayavEkO ninnoLage nAnu pondiddEnu bArO
caraNam 2
mandhara giriyanettidAnanda mUrtiye bArO
nanda akanda gOvinda mukunda indireya rasane bArO
caraNam 3
kAmanayya karuNALo shyAmala varNane bArO
kOmalAnga shrI puurandara viTTalane svAmi rAyane bArO

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.