Pavamana Jagada Prana

Pavamana Jagada Prana

pavamAna pavamAna jagada prANa

sankaruShaNa bhava bhayaraNya dahanaa….pavana

shravaNave modhalAda navavidha bhakuthiya thavakadindali koDu kavijanapriyA

hEma kacchUTa upaveetha

dharipa mArutha

kAmAdivargarahithA (2)

vyOmAdi sarva vyAputha

Sathatha nirbheetha

rAmachandrana nijadUtha (2)

yAma yAmake ninAradhipudhake

kAmipe enagidu nEmisi prathidina I

E manasige suKasthOmava thorutha pAmaramathiyanu nee mANipudu

vajra shareera gambheera

mukuTadhara

durjanavanakuTAra (2)

nirjaramaNi dayA pArA vArA udhAra sajjanaraghaparihAra (2)

arjunagolidandu dhvajavAnisi nindu mUrjagavarivanthe garjane mADide hejje hejjege nin abja pAdada dhuLi marjanadhali bhavavarjitha nenisO

prANa apAna vyAna udhAna samAna Ananda bhArathi ramaNa (2)

nIne SharvAdi gIrvANA dhyamararige jAnadhanapAlipa varENya (2)

nAnu niruthadali EnEnesaguve mAnasAdhi karma ninagoppisidhenO prANanAtha sirivijayaviTTalana (2)

kANisikoDuvudu bhAnuprakAsha

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.