Raghavendhra Manglashtaka

Raghavendra Mangalashtaka 

Shrimad raama padaaravinda madhupaha Shri madhva vamshaa dhipaha

Sacchi shhyodu gaNodupah shritha jagad geervaaNa sahtpaadapaha

athyartham manasaa krithaachyutha japah paapaandha kaaraathapaha

Shrimad sadhguru raaghavendra yathiraat kuryaadhruvam mangalam ||1||

Karmandheendra sudhindra sadhguru karaambojodhbhavah santhatham

praajya dhyaana vashee krithaa khila jagath vaasthavya Lakshmi dhavaha

sachchaasthraathi vidooshakaakhila mrishhaa vaadeebha kanTeeravaha

Shrimad sadhguru raaghavendra yathiraat kuryaadhruvam mangalam ||2||

Saalankaaraka kaavya naataka kaLaa kaanaatha paathanjala

thraiyartha smrithi jaimineeya kavithaa Sangeetha paarangathaha

Vipra kshathra vidanghri jaatha mukharaaneka prajaa sevithaha

Shrimad sadhguru raaghavendra yathiraat kuryaadhruvam mangalam ||3||

Rangotthunga tharanga mangalakara shri thungabhadraa thata

Prathyastha dhvija punga vaalayalasan manthraalyaa khye purey

navyendhro pala neela bhavya kara sadh brindaavana anthar gathaha

Shrimad sadhguru raaghavendra yathiraat kuryaadhruvam mangalam ||4||

Vidvadh raaja shirah kireeta khachithaanarghyoru rathna prabhaa

raaga ghau ghaha paadhuka dhvayacharo padmaaksha maala dharaha

bhaasva dhanda kamandalo jvalakaro rakthaambaraadam baraha

Shrimad sadhguru raaghavendra yathiraat kuryaadhruvam mangalam ||5||

Yath brindhaavana sathpradakshiNa namaskaaraabhisheka sthuthi

Dhyaanaaraadhana mridhvilepana mukhaa anekopachaaraan sadhaa

Kaaran kaarama bhiprayaanthi chathuro lokah pumarthaan sadhaa

Shrimad sadhguru raaghavendra yathiraat kuryaadhruvam mangalam ||6||

Vedhavyaasa muneesha madhva yathiraat teekarya vaakyaamritham

gnyaathva advaitha matham halaa hala samam thyakthvaa samaakhyaapthaye

Sankyhaavath sukhadhaam dhashopanishadhaam vyakhyaam samakhyaanmudha

Shrimad sadhguru raaghavendra yathiraat kuryaadhruvam mangalam ||7||

Shrimadh vaishnava loka jaalaka guruhu shri mathparivraad bharurhu

shaasthre deva guruhu shrithaamaratharuhu prathyooha gothra svaruhu

chethotheetha shiruhu thathaa jitha varuhu sathsaukyha sampath karuhu

Shrimad sadhguru raaghavendra yathiraat kuryaadhruvam mangalam ||8||

yah sandhyaa svanisham guror vrathipatheh sanmangalasyaashhtakam

sadhyah paapaharam sva sevi vidhushaam bhakthyaiva baa bhaashitham

bhakthyaa vyakti susampadham shubhapradham deerghaayuraarogyakam

keerthim puthra kalathra baandhava suhrun moorthih prayaathi dhruvam

Shrimad sadhguru raaghavendra yathiraat kuryaadhruvam mangalam ||9||

|| ithi shreemad appaNAchaarya kRuthaM shree raaghavendra mangalaaShTakam ||

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.