Dhanvantari

Dhanvantari Shloka

Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantraye Amritakalasha Hastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanathaya Shri Mahavishnave Namaha   ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रये अमृतकलश हस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे […]

Sree Vishnu Sahasranama Sthotram 

Sree Vishnu Sahasranama Sthotram Shuklam-baradharam Vishnum shashivarnam chaturbhujam | Prasanna vadanam dhyayet sarv vighnopa-shantaye || Vyasam vasistha-naptaram shakteh poutrama-kalmasham | Parasha-raatmajam vande shukatatam taponidhim || Vyasaya […]

Samskrutam Gopi Geetam

jayati te ‘dhikaṁ janmanā vrajaḥ śrayata indirā sAdhu tathra hi dayita dṛśyatāṁ tvAm didrukshatAm tvayi dhṛtāsavas tvāṁ vichinvate vraja janArthi han veera yoshitAm nijajansmayadh vamsanasmita bhajasakhe […]

Little Madhwas Stotra Sangraha

Little Madhvas Stotra Sangraha  Table of Contents  Daily Prarthana Shlokas  Ranga Stotra  Palayaachyuta  Preenayamo  Dashavathara Stuti  Ramacharitra Manjari  Krishna Ashtotara  Venkatesha Stotram  Vishnu Sahasra Nama  Yantrodarakahanuma […]

Manyu Sukta

Yeste manyo veedadvajrasaayakasaha ojah pushyathi vishvamanushaka Sahyamada samAryanthvaya yujA sahaskruthena sahAsA sahasvatha |1| Manyurindro manyure vasa devo manyur hota varUNO jathavedhAha Manyum vishAILathe mano sheeryAh pAhi […]

Vasudheva Parimeya Sudhaman (Dvaadasha Stotra 5th Shloka)

vAsudheva parimeya sudhAman shuddhasadhodhitha sundharakAntha dharAdharadhAraNa vedhuradharthaha saudhrithidhIdhrithivedhravidhAtha |1|   adhikabbandham randhaya bhodhA chindhividhAnam bandhuramaddha keshava keshava shAsaka vandhe pAshadharArchitha shUravaresha |2|   nArAyaNAmalakAraNa vandhe kAraNa […]

Narasimha Sthuthi

udhayaravi sahasradhyothitham rUkshavIksham praLaya jaladhi nAdham kalpahrudhvahni vakthram surapathi ripu vaksha chedha rakthokshithAngam praNathabhaya harantham nArasimham namAmi |1|   praLayaravi karALA kArarukchakra vAram viraLayadharu rochi rochithAshAntharala […]

Bagavad Gita 12th Chapter

athaha dhvAdhashodhyAyaha |   arjuna uvAcha evam sathatha yukthAye bhakthAsthvAm paryupAsathe ye chApyaksharamavyaktham theshAm ke yogavitthamaha |1|   shrI bhagavAn uvAcha mayyAveshya mano ye mAm nithyayukthA […]